Marigold Hotel Dalat  ⭐⭐⭐⭐

Tóm tắt về khách sạn :

Địa chỉ : Số 83 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt

Vị trí : trung tâm Đà Lạt

  • Bưu điện Tp. Đà Lạt – 900m.
  • Chợ đêm Đà Lạt  – 1,0 km.
  • Nhà Thờ Con Gà  – 1,4 km.
  • Quảng trường Lâm Viên  – 1,8 km.