Mia Boutique Hotel Dalat  ⭐⭐⭐

Tóm tắt về khách sạn :

Địa chỉ : 17 Huỳnh Thúc Kháng, Trung tâm Đà Lạt, Đà Lạt

Vị trí : trung tâm Đà Lạt

  • Bưu điện Tp. Đà Lạt – 1,5 km.
  • Chợ đêm Đà Lạt  – 1,6 km.
  • Nhà Thờ Con Gà  – 1,3 km.
  • Quảng trường Lâm Viên  – 2,3 km.