Danang Golden Bay Hotel – Khách sạn dát vàng duy nhất tại Việt Nam

Địa chỉ: 01 Lê Văn Duyệt, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đọc Thêm